O kancelarii

Kancelaria Adwokacka adwokata Macieja Henke świadczy usługi prawne w pełnym zakresie, w szczególności polegające na doradztwie prawnym, reprezentowaniu klientów w sporach indywidualnych, przed organami państwowymi, samorządowymi oraz organami wymiaru sprawiedliwości.

 

Kancelaria zajmuje się sprawami, które dotyczą zarówno osób fizycznych, jak również osób prawnych oraz podmiotów prawa nie mających osobowości prawnej. Posiada szeroki zakres wsparcia dla swoich klientów

Kancelaria świadczy najwyższy poziom prowadzenia spraw oparty na wiedzy, etyce zawodu adwokata oraz na zaufaniu pomiędzy klientem a adwokatem w imię zasady: „najważniejszy jest klient”.

Kancelaria w ramach działalności współpracuje z innymi kancelariami. 

Kancelaria Adwokacka adwokata Macieja Henke jest członkiem Okręgowej Rady Adwokacki w Kielcach